Adhezíva

Prvá vrstva je bezpochybu tou najdôležitejšou pri 3D tlači. Jej dokonalé prilnutie k tlačovému povrchu ale aj jej uvoľnenie po ukončení tlače rozhoduje o úspešenosti tlače. Investícia do vhodného adhezíva môže ušetriť trápenie sa s adhéziou prvej vrstvy a zachrániť mnohé výtlačky. Osobitne sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť adhezívu v prípade materiálov s vysokou mierou zmršťovania a krútenia sa.