ASA

ASA (Akrylonitril-styrén-akrylát) je termoplastický polymér využívaný predovšetkým na výrobu funkčných prototypov a hotových výrobkov, ktoré majú mať veľkú odolnosť voči poveternostným vplyvom. Materiál je odolný voči ÚV žiareniu a farebne stály. Na rozdieľ o klasického ABS vzniká pri jeho tlači menej pachov a je ľahšie tlačiteľný.