Drivery

Krokový ovládač premieňa signály z riadiacej jednotky 3D tlačiarne na otáčanie krokového motora posielaním premenlivého množstva prúdu do fáz krokového motora, aby sa rotor roztočil. Postupnosť týchto krokov vytvára cieľový pohyb motora a tlačiarne.