HIPS

HIPS (High Impact Polystyrene) je vlastnosťami veľmi podobný ABS ponúka však vyššiu odolnosť voči nárazovým silám. Je ľahko opracovateľný a lakovateľný

Zároveň je HIPS využiteľný ako podporný materiál, ktorý sa typicky používa v kombinácii s ABS vďaka podobným vlastnostiam. Možno ho rozpustiť v d-limonéne, takže na výtlačku nezostanú žiadne stopy spôsobené odstránením podpory.