Krokové motory

Krokové motory sú základom riadeného pohybu jednotlivých častí 3D tlačiarne, či už ide o pohyb samotnej tlačovej hlavy, filamentu v extrudéri alebo iného pohyblivého príslušenstva.