Krokové motory - Konektor - JST-PH 2.0|DUPONT 2.54

Krokové motory sú základom pre riadený pohyb jednotlivých častí 3D tlačiarne, či už ide o pohyb samotnej tlačovej hlavy, filamentu v extrudéri alebo iného pohyblivého príslušenstva.