Krokové motory - Typ krokového motora - Nema14 (Φ36.5)

Krokové motory sú základom pre riadený pohyb jednotlivých častí 3D tlačiarne, či už ide o pohyb samotnej tlačovej hlavy, filamentu v extrudéri alebo iného pohyblivého príslušenstva.