Krokové motory - Voron Mod - StealthBurner|Clockwork2|Galileo (Orbiter)

Krokové motory sú základom pre riadený pohyb jednotlivých častí 3D tlačiarne, či už ide o pohyb samotnej tlačovej hlavy, filamentu v extrudéri alebo iného pohyblivého príslušenstva.