Novinky v obchode - Podmienky sušenia - 50 °C / 4h