Novinky v obchode - Podmienky sušenia - 60 °C / 4h