Novinky v obchode - Teplota skleného prechodu - 55 - 60 °C