Novinky v obchode - Teplota skleného prechodu - 88 °C