Nylon (PA)

Nylon (Polyamid) je obľúbený syntetický polymér, ktorý sa vďaka svojim špecifickým vlastnostiam používa predovšetkým pre priemyselné aplikácie. Je veľmi pevný a mechanicky odolný, má vysokú teplotu mäknutia a je mierne pružný.

Jeho rôzne varianty sa môžu diametrálne líšiť v niektorých základných vlastnostiach, ako je napríklad tečenie materiálu. Nevýhodou nylonu je jeho vysoká hygroskopicita, čo znamená, že ľahko absorbuje vlhkosť z prostredia. To je potrebné zohľadniť pri jeho skladovaní a prípadnom použití sušičky vlákien.

Pre tlač zložitejších tvarov je nutné použiť špeciálny tlačový povrch, ako je garolit (G10, G11), alebo špeciálne adhezíva určené pre tento materiál. Bežne používané adhezíva a tlačové povrchy zvyčajne nie sú dostatočné.