Ochrana osobních údajů

Zásady práce s údajmi

Sme spoločnosť ACG STORES s.r.o. so sídlom Palackého 127, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 27777952, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 51538

Prevádzkujeme e-shop na webovej stránke www.hotend.cz, www.hotend.sk, www.hotend.eu.

Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našej webovej stránky spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ("GDPR").

Spracovanie osobných údajov pri použití kontaktného formulára

Ak sa pýtate na naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom formulára. Tieto údaje sú e-mailom.

Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme mohli ďalej dohodnúť tovar a služby.

Na akom právnom základe?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - rokovanie o zmluve alebo vykonanie predzmluvných opatrení na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať maximálne 3 roky od našej poslednej komunikácie.

Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré ste vyplnili. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón a e-mail.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu - dodať vám náš tovar alebo služby. Prostredníctvom kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj v súvislosti so stavom vašej objednávky, sťažnosťami alebo vašimi otázkami.

Osobné údaje budeme spracúvať aj na plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely alebo na riešenie sťažností a iných záležitostí).

Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Spracovanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie našej zákonnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas trvania poskytovania našej služby a potom počas 3 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

Informačné bulletiny (komerčná komunikácia)

Pokiaľ nie ste zákazník, ktorý nakupuje a pri nákupe ste nás z toho odhlásili, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie nášho informačného bulletinu.

Na akom právnom základe?

Umožňuje nám to § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri kúpe nezakázali.

Ako dlho budeme spracúvať osobné údaje?

3 roky od posledného nákupu. Z odberu zásielok sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na adrese: obchod@hotend.cz.

Kto získa prístup k údajom?

Vaše údaje zostanú u nás. Sú však spoločnosti alebo iné osoby, ktoré pre nás pracujú a majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

  • spoločnosti zaoberajúce sa prepravou tovaru a platbami, ktoré sú tu uvedené.
  • poskytovateľ e-mailových služieb (MailerLite, Ecomail)
  • poskytovateľ eshopu - Upgates.cz 

Okrem toho sa vaše osobné údaje môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

  • ABRA Software a.s., prevádzkovateľ software ABRA Flexi na spracovanie účtovníctva.

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

Čo by ste ešte mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme vymenovaného úradníka pre ochranu údajov.

Naša spoločnosť neprijíma/nevykonáva rozhodnutia na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese obchod@hotend.cz alebo nám zavolajte na číslo +420 725 113 081.

Používanie súborov cookie

Súbory cookie sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa stiahnu do vášho zariadenia, keď navštívite naše webové stránky. Súbory cookie sa potom pri každej ďalšej návšteve odošlú späť na webovú lokalitu alebo inú webovú lokalitu, ktorá ich rozpozná. 

Viac informácií o súboroch cookie a spôsobe ich spracovania nájdete tu.

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

GDPR vám okrem iného dáva právo kontaktovať nás a požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu alebo o obmedzenie spracúvania, požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame, v určitých situáciách požiadať o vymazanie vašich osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na prenosnosť údajov. Môžete namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu.

Ak sa domnievate, že s vašimi údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo sa obrátiť na súd.

Tieto podmienky sú účinné od 25. apríla 2022