PLA

Biopolymér PLA (Polymliečna kyselina) je najpoužívanejším tlačovým materiálom pre FDM 3D tlač vďaka nízkej cene a nenáročným podmienkam pre úspešnú tlač. Má nízku teplota topenia, ľahko sa neohýba(warping), dobrú adhéziu na bežne používané tlačové povrchy a je možné ho úspešne tlačiť dokonca aj bez vyhrievanej podložky. Pri tlači nevznikajú nepríjemné a nebezpečné pachy.