Podložky - Energetic

Hlavnou funkciou tlačovej podložky je poskytnúť rovný povrch, na ktorý sa počas 3D tlače prilepí prvá vrstva. Aby sa tak stalo, musí tlačová podložka vytvoriť dočasnú väzbu s prvou vrstvou vytlačeného filamentu.