Resin

Resin, známy tiež ako syntetická živica, je tekutý plast, ktorý sa vytvrdzuje pomocou UV žiarenia. Tento materiál je kľúčový pre použitie v stereolitografických 3D tlačiarňach. Tento fotosenzitívny materiál sa vytvrdzuje pomocou lasera alebo svetla, čo umožňuje vytvárať vysoko detailné a kvalitné modely. Počas tlače je tekutý resin exponovaný na špecifických miestach, kde dochádza k jeho vytvrdzovaniu, čím sa vytvárajú presné a detailné komponenty s vysokou kvalitou povrchu. Do základného resinu možno pridávať rôzne farby a prísady, ktoré ovplyvňujú tvrdosť alebo odolnosť výsledného výtlačku.