Teplotné senzory - Maximálna teplota - 450 °C

Kontrola teploty trysky a vyhrievaného lôžka 3D tlačiarne je rozhodujúca pre kvalitné tlačové výstupy.

Termistor je najbežnejšie zariadenie na meranie teploty na 3D tlačiarňach. Termistor je rezistor, ktorého odpor sa mení s teplotou. Jeho výhodou je jednoduché a bezprostredné použitie pri 3D tlačiarňach, relatívne vysoká presnosť a nízka cena.

Pre aplikácie s vyššou teplotou (typicky na 280°C) je však potrebné použiť odporové detektory teploty (RTD). Najčastejšie používané sú PT100 a PT1000 senzory. Tie však neposkytujú presnosť termistoru alebo vyžadujú dodatočné elektronické príslušenstvo, ktoré sa ale stáva postupne súčasťou lepších základných dosiek.