Tlačené diely - Material filamentu - ABS|ASA

Tlačené diely najmä pre komunitné 3D tlačiarne Voron. Všetky diely sú tlačené na vyladených tlačiarňach s overenými tlačovými nastaveniami, z otestovaného a kvalitného materiálu v kvalite PIF+.