Upgrade kity - Voron - V2.4|Trident|Switchwire

Kity pre aktualizácie a vylepšenia 3D tlačiarní Voron.