Výhrevné bloky - Maximálna teplota - 500 °C

Vykurovací blok (heater block) 3D tlačiarne je tá časť extrudéru, kde sa tryska stretáva s tepelnou bariérou (heat break). Vo vykurovacom bloku sa nachádza aj vykurovacie teleso, termistor, tryska. V niektorých prípadoch (napr. PTC) je vyhrievacie teleso priamo súčasťou vykurovacieho bloku.