Výhrevné telesá

Vyhrievacie telesá sú základnými komponentmi hotendov 3D tlačiarní. Zabezpečujú, aby bol výhrevný blok hotend vyhriaty na správnu teplotu tak, aby sa filament topil pri správnej teplote.

Pri výmene alebo upgrade vyhrievacieho telesa treba zohľadniť najmä napätie (typicky 12V alebo 24V) a výkon.