Wood

Vlákna na báze dreva sú zvyčajne kompozitom, ktorý kombinuje základný materiál PLA s dreveným prachom alebo inými práškovými derivátmi dreva. Kvalitný filament obsahuje obsahuje najmenej 30 % drevných častíc, ale presný počet sa može líšiť v závislosti od výrobcu.

Aj napriek zdanlivo nízkemu podielu dreva budete ohromení tým, ako drevu podobné sú výsledné výtlačky z kvalitného wood filamentu, od textúry až po vôňu. Výtlačky je možné povrchovo jednoducho upravovať podobne, ako drevo.