Základné dosky

Všetky elektrické komponenty 3d tlačiarne sú pripojené typicky ku základnej doske, na ktorej je umiestnený mikrokontrolér. Úlohou mikrokontroléru je vykonávať kód z firmware 3D tlačiarne a riadiť tlač a doplnkové funkcie tlačiarne.